Category Archives:

Champions Tuesday happy morning – 17/10

Congrats to our champions of Royal Tournament on 17 October 2023!!!
🏆𝐌𝐫.Nguyen Ngoc Tuan – Champions of Royal Championship
[GTD 200M] with prize of 11.2M RCOIN .

——-

Royal 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐛
🎯 Address: 2nd Floor Multi-Purpose Building 195 Kham Thien – Dong Da – Hanoi, Hanoi, Vietnam
☎Hotline: +032 632 5686
📧 Email: royalpokerhn@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *