Category Archives: Hướng dẫn

CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN MỚI

 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐢́𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢  Royal 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐛 trân trọng công bố cách thức tính điểm cho Bảng xếp hạng tuần.  Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình và tham gia thi đấu của Quý VĐV. Royal 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐛 Address: 2nd Floor Multi-Purpose Building 195 Kham Thien – Dong Da […]